JaunumiObjektu datu bāzeViesu grāmataPreseNoderīgās saitesLikumi/Normatīvie aktiСiti NI industrijas profesionali
IZGLITĪBA
AUTORIZĀCIJANĪMA MAC uzsāk piecu dienu 2014. g.rudens/ziemas mācību sesiju specialitatē "NEKUSTA ĪPAŠUMA SPECIĀLISTS .
(Interesentus lūdzam aizpildīt, iun nosūtīt pa e- pastu nima1sv@yahoo.com "Pieteikuma anketu". Vairāk skat. nodaļu NĪMA MAC. Mēs ar jums noteikti sazināsimies..
Pieteikuma anketa

NĪ TIRDZNIECĪBAS SPECIALISTS
JAUTĀJUMS ATBILDE
Lappuse "Viesu grāmata" domāta tuvāka kontakta nodibināšanai starp mūsu web-saita apmeklētāju un biedrību NĪSA, NĪMA un mācību centru NĪMA MAC

Ar "Viesu grāmatas" palīdzību jūs varat uzdot jautājumus un saņemt konsultācijas un atbildes uz juridiska vai ekonomiska rakstura jautājumiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma (dzīvokļu, dzīvojamo māju, zemes u.c.) lietošanu, izmatošanu, apsaimniekošanu vai jautājumiem par savas izglītības pilnveidošanu nekustamā īpašuma sfērā.

Uz jūsu jautājumiem atbildēs Korporācijas NĪMA prezidents, Dr. Sc. Ing, Raitis Kalniņš, un citi ar NĪ industriju saistīti un pieredzes bagāti profesionāli speciālisti.

Būsim arī ļoti pateicīgi par mūsu web-saita lasītāju un korporācijas NĪSA un arī NĪMA mākleru klientu domu, atsauksmju, ierosinājumu un kritiku, kuru jūs ievietosiet "Viesu grāmatā".

Lūdzu norādiet tālruni, faksu, e-pasta adresi vai citu veidu, lai nodibinātu tiešu kontaktu un saņemt papildus informāciju.
Andris 10.08.2011 12:03
Labdien! Vai Jūs varētu pateikt, kādi likumi un noteikumi attiecas uz nekustamā īpašuma aģentiem, mākleriem utt.
Atbilde:
Šodien nav atsevišķu likumu, kas reglamentē nekustamā īpašuma (NĪ) mākleru un aģentu darbību (t.sk. starpniecību) Latvijā. Tāpēc ir jāvadās 1. pēc komerclikuma, kas konkrēti definē un nosaka Māklera un Komercaģenta darbību, kā komercdarbību ar visām no tā izrietošām sekām, kas izpaužas kā darbības reģistrācija juridiskas vai fiziskas personas formā u.c. Civillikums savukārt papildus reglamentē starpniecības darbību uz pilnvaras pamata. Citi LR normatīvie akti, kā piem. likumi un MK not. nosaka kādi nodokļi ir jāmaksā komersantiem. 2. Sk. arī http://www.nisa.lv/lat/jaunumi - par NĪ mākleru un aģentu darbības tiesisko regulējumu.
Lauris 08.03.2011 16:27
Labdien A.God.kungs, gribu pavaicāt par tādu jautājumu: Esmu daudzdzīvokļu dzīvojamas mājās (120.dz.) kopīpašnieks, plānoju veikt dzīvokļa renovāciju. Zemesgrāmatu apliecībā: esmu domājamas daļas īpašnieks 1900/40890 (lietošanā dzīvoklis Nr.X ar platību 217 kv.m. dzīvojamā ēkā). Saskaņā ar Civillikuma normu, veicot renovācijās darbus jādabū visu kopīpašnieku piekrišanu, bet saskaņā ar likumu Par dzīvokļa īpašumu 27(1) panta 5 daļas Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmums ir saistošs visiem dzīvokļu īpašniekiem, ja "par" balsojusi vairāk nekā puse no dzīvokļu īpašnieku skaita. Jautājums: Kas no šiem normām tiek pielietots lai veiktu renovācijas darbus dzīvoklī (uzbūvēt atdalošo konstrukciju, vieglu nenesošu starpsienu). Vai ir vajadzīga visa kopīpašnieku piekrišana vai pietiks 51% balsu vairākums. Paldies!
Atbilde: Nekustama īpašuma mācību atbalsta centrs
God.Lauri! Pirmkart: gribam atzīmēt, ka no 01.01.2011.g. likums "Par dzīv.īpašumu" (pieņemts 2005.g.) ir zaudējis spēku! Spēkā stājies "Dzīvokļu īpašuma likums" (Meklējiet Internetā caur Google). No Jūsu sniegtās informācijas, nav skaidrs vai arī Jūs pareizi traktējat savas tiesības attiecībā uz Jums piederošo īpašumu. Lūdzam uz konsultāciju (iepriekš zvaniet 29105545), vai tuvākajā laikā ieplānoto (19.martā) semināru, sakarā ar jauno "Dzīvokļu īpašuma likumu"
ROBERTS 17.02.2011 10:47
Vai varu pārdot domājamo daļu no savas kopīpašuma (zemes) domājamās daļas?
Atbilde: "Nekustamā īpašuma mācību atbalsta centrs"
Varat pārdot. Ja Jums nepieciešama konsultācija, lūdzam uz mūsu ofisu. Iepriekš zvanīt -29105545
Laila 24.08.2007 14:11
Sveicināti! Vai varat palīdzēt sameklēt šada veida informāciju. Tā kā ES institūcijas prasa informāciju kg, bet ražotājiem ir vieglāk uzrādit m3, vai ir kāda vieta, kur varētu redzēt, cik vienā piem. gāzbetona m3 ir kg, tāpat keramzītbloku un tml. attiecības. Citādi nav iespējams analizēt un kontrolēt iegūtos datus? Jau iepriekš pateicos par palīdzību!
Atbilde: Nekustamā īpašuma mācību atbalsta centrs
Atbilde ir nosūtīta adresātam.
alvis 11.07.2007 15:37
man ir jautajums!!!!!!! kura Latvijas augstskola var macities par nekustamiem ipashumiem pec pilnas programmas???????:))))) jau ieprieksh pateicos par atsaucibu!!!!!!:))))
Atbilde: SIA "Nekustamā īpašūmā mācību atbalsta centrs"
RTU,ISMA,Turība. Velam veiksmi!
Astra 01.03.2007 07:59
Vai Jūsu organizācija nodarbojas ar likumdošanas aktu izstrādi, kas šobrīd būtu aktuāli dzīvokļu un dzīvojamo māju īpašniekiem Latvijā? Par deklarēšanās kārtību, par dzīvokļa īpašnieka beztiesisko stāvokli šobrīd, jo nav iespējams uzlikt liegumu deklarēties manā īpašumā. Ierēdņu patvaļa un deklarētiesgribētāju pilnīgi brīva rīcība. Problēmas, ja deklarāciju dzīvokļa īpašnieks vēlas anulēt. Svešiniekam deklarēšanās aizņem 5 minūtes, bet anulēšana dzīvokļa īpašniekam 2 mēnešus.
Atbilde: NĪ mācību atbalsta centrs
Jums nevajadzētu tā satraukties par dzīves vietas deklaācijas kārtību, jo "Dzīves vietas deklarācijas likumā" ir noteikts ka dzīves vietas deklarācijas faksts pats par sevi nerada nekādas civiltiesiskas saistības (2.panta (2) daļa).
Aldis 07.02.2007 13:13
Man ļoti patīk jūsu mājas lapa!
Atbilde: Paldies! Mājas lapa vel ir izstrādāšanas gaitā.
Gerhards 20.12.2006 15:12
Ja man kā citas valsts pilsonim ir nekustamais īpašums Latvijā, kādas man ir iespējas saņemt uzturēšanās atļauju Latvijā.
Atbilde: NĪ mācību atbalsta centrs

Nekustamais īpašums Latvijā nedod nekādas papildus tiesības uzturēšanās atļaujas saņemšanai. Šī persona tāpat kā jekura cita ārvalstu persona drīkst iebraukt Latvijā uz vīzas pamata (vai bezvīzu režīma gadījumā bez tās) un uzturēties 90 dienas

Roberts 19.12.2006 17:31
Kur vai kā es varētu uzzināt iespējamo nekustamā īpašuma nodokļa apmēru savam nekustamajam īpašumam. Iepriekš pateicos par skaidrojumu.
Atbilde: NĪ mācību atbalsta centrs.
Iespējamo NĪ dokļa apmēru varat uzzināt Valsts zemes dienesta mājas lapā - www.vzd.gov.lv nodaļās - "Aktualitātes"- Informatīvās lapas"- "Prognozētās vērtības". Vēlam veiksmi.
Juris 18.12.2006 18:04
Vai kursos varu iestāties ar vidējo izglitibu un pec kursu beigsanas dabut darbu?Un cik ilgi ir kurss?
Atbilde: NĪ Mācību atbalsta centrs
Labdien Juri! Atbildi uz savu jautājumu Jūs varējāt jau saņemt izlasot vebsaita www.nima.lv apakšnodaļas "NIMA MAC" un "NĪ tirdzniecības speciālists"; Jā varat arī ar vidusskolas izglītību. Pēc kursa beigšanas mēs Jums piedāvāsim firmas, kuras ir ar mieru ņemt pie sevis mūsu kursu beidzējus. Mūsu kursa ilgums viens mēnesis. Paldies par jautājumu.
Rūdis 18.12.2006 17:35
Sakiet lūdzu,es loti vēlētos iziet kursus,kas saistīti ar nekustamā īpašuma vērtētaju.kur tadus var iziet?Varbūt Jūs zināt kadus kontakttalruņus? Ipriekš jau pateicos!
Atbilde: NĪ Mācību atbalsta centrs
Sveicināti! Abildot uz Jūsu jautājumu paskaidroju, ka mūsu mācību kursa programma " Nekustamā īpašuma tirgus speciālists" ietver arī tēmu " Nekustamā īpašuma vērtēšanas pamati" atbilstoši ES standartiem (skat. mūsu mājas lapas www.nima.lv nodaļā NĪMA MAC), jo mēs korporācijā NĪMA uzskatām, ka nekustamā īpašuma (NĪ) tirgus speciālistam obligāti ir jāpārzin arī NĪ vērtēšana. Gribu atzīmēt, ka, lai strādātu par NĪ vērtētāju, ir nepieciešams serifikāts, kuru izsniedz Latvijas Vērtētāju Asociācija (LĪVA). Paldies par jautājumu.
Elita 18.12.2006 17:23
Labdien! Vai pēc Jusu piedāvātās programmas "Nekustamā īpašuma tirgus speciālists" kursants iegūstot apgūtās programmas apliecību, var veikt patstāvīgi darbības atbilstošajā specialitātē? Un ja šī programma dot tiesības iegūt sertifikātu, tad - kādā veidā un kur? Kādas prioritātes sertifikātam salīdzinājumā ar iegūto apliecību? Iepriekš pateicos par skaidrojumu!
Atbilde: NĪ Macību atbalsta centrs
Jā, ar mūsu kursu beigšanas apliecību var Latvijā reģistrēt saimniecisko darbību un var strādāt NĪ tirgū. Kursu beigšanas apliecība dod tiesības iestāties biedrībās NĪMA vai NĪSA un saņemt Profesionālās kompetences sertifikātu. Priekšrocības dod šis biedrības fakts nevis tikai pats sertifikāts, bez tam profesionālā apvienība sniedz veselu pakalpojumu klāstu. Laipni lūdzam pie mums viesos pēc iepriekšēja pieteikuma, protams.
Vārds
E-pasts
Teksts

NĪ PROFESIONĀLAS APVIENĪBAS

MŪSU PARTNIERI
Latvijas Reklāma
www.domfoto.lv
Avīze "Reklāma"
www.reklama.lv
Īpašnieku savienība "Zeme-būve"
KONTAKTI
Adrese: Pulka 3 (2st.), Rīga, LV-1007, Latvija
Tālr.:+371 29105545
Tālr./fakss: +371 67089626
e-mail: nima1sv@yahoo.com
© 2006 Biedrība NĪSA. Visas tiesības aizsargātas.
STATISTIKA
Rambler's Top100
Top.LV