JaunumiObjektu datu bāzeViesu grāmataPreseNoderīgās saitesLikumi/Normatīvie aktiСiti NI industrijas profesionali
IZGLITĪBA
AUTORIZĀCIJANĪMA MAC uzsāk piecu dienu 2014. g.rudens/ziemas mācību sesiju specialitatē "NEKUSTA ĪPAŠUMA SPECIĀLISTS .
(Interesentus lūdzam aizpildīt, iun nosūtīt pa e- pastu nima1sv@yahoo.com "Pieteikuma anketu". Vairāk skat. nodaļu NĪMA MAC. Mēs ar jums noteikti sazināsimies..
Pieteikuma anketa

NĪ TIRDZNIECĪBAS SPECIALISTS
JAUNUMI
16.11.2018
Sveicam Latviju simtajā pastāvēšanas dienā

Maza mana tēvuzeme

Divu roku platumā.

Mīļa mana tēvuzeme

Divu roku siltumā.

Dzīļa mana tēvuzeme

Visa mūža garumā.

K. Skujenieks

Lai svētība un spēks mūsu zemei – Latvijai, lai gaišs prieks un sava tautasdziesma ikvienam Latvijas iedzīvotajam!

Lai katra sirdī saules stīga un mīlestība!

Labas domas! Ilgu mūžu! Stipru valsti! Cerību nākotnei!

Daudz laimes 100-gades svētkos Latvija!

14.10.2018
NĪ tirgus darījumu starpnieku sertifikācijas dīvainie līkloči
 

https://pietiek.com/raksti/12saeimas_deputatu_gulbja_dziesma_-_latvijai_kaitigs_likumprojekts_velesanu_ena

12.Saeimas deputātu “gulbja dziesma” - Latvijai kaitīgs likumprojekts vēlēšanu ēnā

NĪMA/NĪSA/NĪLA
09.10.2018.
Komentāri (10)

13.Saeimas vēlēšanas vēl bija priekšā, kad piektdien, 5.oktobrī, dienas beigās šīs publikācijas autori kā triju biedrību - Latvijas Nekustamā īpašuma mākleru un aģentu biedrība (turpmāk – NĪMA), NĪSA, Nekustamā īpašuma speciālistu apvienība (turpmāk – NĪSA) un NĪLA, Nekustamā īpašuma lietotāju apvienība (turpmāk NĪLA) - valdes locekļi saņēma Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas (turpmāk – Komisija) ziņojumu (turpmāk – Ziņojums) par to, ka š. g. 10.oktobra sēdē Komisija izskatīs likumprojektus "Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likums" un "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas likumā" (pirms iesniegšanas Saeimā).

Par likumprojekta "Nekustamā īpašuma (NĪ) aģentu darbības likums" (turpmāk – Likumprojekts) neatbilstību Līguma par Eiropas Savienību 2. pantā minētām vērtībām un pamatprincipiem, Līgumam par Eiropas Savienības darbību, ES un arī Latvijā akceptētā standarta LVS EN15733:2010 “Nekustamā īpašuma aģenti – prasības nekustamā īpašuma aģentu pakalpojumu sniegšanai” (turpmāk – Standarts) prasībām un par nepieciešamību apturēt Likumprojekta virzību Saeimas 1. lasījumam visu triju biedrību valde jau informēja sabiedrību: skat. publikāciju Vai Latvijas nekustamā īpašuma tirgū ar likumu tiek iedibināts monopols?

http://pietiek.com/raksti/vai_latvijas_nekustama_ipasuma_tirgu_ar_likumu_tiek_iedibinats_monopols.

Divu iepriekš minēto Likumprojekta variantu virzību 12.Saeimā izdevās apturēt, jo Likumprojekts atklāti iedibinātu privātās organizācijas – Latvijas Nekustamā īpašuma darījumu asociācijas (turpmāk – LANĪDA) – monopolu Latvijas nekustamā īpašuma tirgū. Likumprojekta autori 13. Saeimas priekšvēlēšanas periodā tādus Likumprojekta variantus neuzdrošinājās virzīt un tos secīgi bija spiesti atzīt par nederīgiem Saeimas komisiju un deputātu pārliecinošs vairākums, tajā skaitā – Likumprojekta virzītāju naudīgās privātās organizācijas LANĪDA labā. Komisija, Ekonomikas un Tieslietu ministrija visas norobežojās no goda saukties par Likumprojekta izstrādātājiem, kaut gan visas minētās valsts un likumdevēja institūcijas aktīvi piedalījās gan Likumprojekta izstrādē, gan arī tā virzībā, bet to iespējamo korumpētību, kā jau vienmēr, pierādīt gandrīz nav iespējams.

Jāteic, ka 3. Likumprojekta variants, kas šobrīd tiek virzīts zem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma karoga (turpmāk – NILLTFNL), ir daudz sliktāks nekā divi iepriekš noraidītie, jo vispār neparedz nekādu sertificēto nekustamā īpašuma starpnieku – aģentu un mākleru (turpmāk – NĪ aģenti) – izglītības pakāpi. Proti, par sertificēto “speciālistu” var kļūt jebkura iepriekš krimināli nesodīta persona, kura:

a) reģistrē savu darbību sertificējošās institūcijas (uz doto brīdi tā ir tikai un vienīgi privātā naudīgo nekustamo īpašumu firmu – LATIO, Arco Real Estate, Domuss, Interbaltija u.c. - apvienība LANĪDA) reģistrā, iepriekš veicot Ministru kabineta noteiktās valsts nodevas un arī citas sertificējošās institūcijas (LANĪDA) brīvi (!) noteiktās iemaksas, kā arī ievēro sertificējošās institūcijas (LANĪDA) izstrādāto ētikas kodeksu;

b) apdrošina savas profesionālās darbības civiltiesisku atbildību (turpmāk - CTA);

c) ievēro NILLTFNL prasības un atskaitās par to ievērošanu un saviem ieņēmumiem (uzmanību!) nevis Valsts ieņēmumu dienestam, bet gan – pirmkārt sertificējošai institūcijai (LANĪDA), kurai atbilstoši Likumprojektam būs arī tiesības, kas parasti tiek piešķirtas tikai valsts un pašvaldības iestādēm - gan administratīvi sodīt, gan pieprasīt ierobežotas pieejamības informāciju – gan no personām, gan arī no iestādēm.

Par LANĪDA ētikas vērtību izpratni, kas šajā gadījumā ir svarīgi, jo noteic topošo sertificēto “speciālistu” bez likuma noteiktās izglītības, tikumības un ētikas principu izpratni, autori jau rakstīja iepriekš – skat.http://www.nima.lv/index.php?pid=019 un http://www.nima.lv/index.php?pid=027351 FIABCI-Latvija pret FIABCI-LATVIA, kā arī https://www.pietiek.com/raksti/likumprojekta_dzivojamo_telpu_ires_likums_aizkulises.

Proti, par sertificēto “speciālistu” var kļūt jebkurš sētnieks un/vai jebkura mājsaimniece. NĪSA/NĪMA/NĪLA lūdz piedošanu sētniekiem un mājsaimniecēm, tomēr starpniecības darbībai NĪ nozarē ir nepieciešamas labas speciālās zināšanas, kuru minimāli (!) nepieciešamais līmenis attiecībā uz NĪ aģentiem ir precīzi aprakstīts Eiropas Savienībā un arī Latvijā 2010.gadā, tas ir 8 (astoņus gadus) atpakaļ akceptētajā NĪ aģentu darbības profesijas Standartā, kas prasa 1.līmeņa augstākās izglītības apliecinošu dokumentu no katra, kurš vēlas sniegt NĪ aģentu pakalpojumus ES, tajā skaitā – arī Latvijas teritorijā.

Likumprojekts iepriekš minētās ES Standarta prasības ignorē, prasot no sertificētiem “speciālistiem” tikai un vienīgi naudas iemaksas, kas, ņemot vērā CTA prēmiju apmēru (300-600 EUR, kā rakstīts Likumprojekta anotācijā), valsts nodevas, iemaksas reģistrā, profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanas pasākumu cenas (kuru skaits, kvalitāte un izcenojumi tiks noteikti pēc sertificējošās institūcijas LANĪDA ieskatiem, piemēram viena starptautiskās federācijas FIABCI pasākuma apmeklējums varētu maksāt 200-300 EUR, Krievijas Rieltoru ģildes locekļu lekcijas u.c. konferences varētu maksāt nedaudz mazāk) gadā katram NĪ aģentam varētu pārsniegt 1000 EUR. Turklāt neapmeklēt minētos pasākumus nozīmēs pakļaut sevi izslēgšanai no NĪ aģentu reģistra.

Likumprojekts ignorē arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 7.septembra direktīvas 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu normas, kas noteic profesionālās kvalifikācijas atzīšanu reglamentētajās profesijās, kā arī ignorē Profesionālās izglītības likuma 22.panta prasības, kas nosaka, ka profesijas standarts ir viens no profesionālās izglītības saturu reglamentējošiem pamatdokumentiem, kas nemaz nemulsina NĪ aģentu likumprojekta virzītājus privāto naudīgo NĪ formu apvienības LANĪDA labā.

NĪSA/NĪMA/NĪLA uzskata, ka Likumprojekta 3. varianta izstrādātāju izvēle virzīt Latvijai kaitīgu Likumprojektu “miglainajā” pārejas perioda laikā, kad Komisijas deputātu daļa vairs nepiedalīsies 13.Saeimas darbībā, pats par sevi neliecina par Likumprojekta virzītāju godprātīgu rīcību.

Atgādināsim “gulbja dziesmas” iniciatoru - Komisijas deputātu sastāvu: priekšsēdētājs Romāns Naudiņš (VL-TB/LNNK), Askolds Kļaviņš, Jānis Klaužs, Armands Krauze, Ingmārs Līdaka (ZZS), Anrijs Matīss, Jānis Upenieks, Dzintars Zaķis (Vienotība), Artūrs Rubiks, Jānis Urbanovičs, Ivars Zariņš (Saskaņa) – sk. http://titania.saeima.lv/Personal/Deputati/Saeima12_DepWeb_Public.nsf/structureview?readform&type=3&lang=LV.

Ir skaidrs, ka piektdien, 2018.gada 5.oktobrī, izsūtot Ziņojumu, Komisijas deputāti nevarēja būt pārliecināti par savu vietu saglabāšanu arī 13.Saeimā, tajā pašā laikā iespējami saņemtā atlīdzība no privātās naudīgās organizācijas LANĪDA par Likumprojekta virzību ir jāatstrādā. Turklāt grūti izvēlēties labāku laiku nekā pārejas “tumšo” periodu, kad 12.Saeimas deputāti jau ir pārvēlēti, bet jaunie - 13. Saeimas deputāti - vēl nav apstiprināti. Līdz ar to visiem Komisijas un citiem Saeimas deputātiem, ar Ziņojumu pieaicinātai Saeimas juridiskā biroja vadītājai Dinai Meistarei, kā arī visu pieaicināto valsts iestāžu amatpersonām, kuru sēdē pieaicināto personu sarakstā ir Ekonomikas, Tieslietu, Finanšu ministrijas, Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas, ir dota iespēja bezatbildīgi nobalsot par Latvijai kaitīgā, nekustamā īpašuma tirgus darījuma starpnieka profesijas diskreditējošā Likumprojekta virzību.

Aicinām plašu sabiedrību nevis klusi apspriest šo publikāciju virtuvēs, bet gan - iesaistīties un kopā ar NĪSA/NĪMA/NĪLA apturēt zem modernā NILLTFNL karoga bīdītā Latvijai kaitīgā Likumprojekta virzību iespējami korumpēto ierēdņu, vecas Saeimas deputātu un privātās NĪ naudīgo firmu apvienības labā.


https://pietiek.com/raksti/12saeimas_deputatu_gulbja_dziesma_-_latvijai_kaitigs_likumprojekts_velesanu_ena/komentari


 


14.10.2018
Par dzīvojamo māju pārvaldi un apsaimniekošanu
 

Piedāvājam rindu publbikāciju-skaidrojumus Māju pārvaldē un apsaimniekošanā. Būsi pateicīgi par atsauksmēm

2016.-2018.

Nr.1. 2017.g. 3. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 599 Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 3. oktobra noteikumos Nr. 808 "Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem" anotācija – skat. http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40432097 un failu Pielikumā, kur ir rakstīts: “Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra noteikumos Nr.808 „Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem”” (turpmāk – projekts) izstrāde ir Finanšu ministrijas iniciatīva, ņemot vērā Nekustamā īpašuma speciālistu apvienības NĪSA un Nekustamā īpašuma lietotāju apvienības NĪLA priekšlikumu noteikt kārtību, kā biedrībām, kas veic dzīvojamo māju pārvaldīšanu (Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma izpratnē) uzskaitīt dzīvokļu īpašnieku veiktos maksājumus par nākotnē veicamajiem mājas remontiem”. Abi Prasītāji ir abu biedrību – NĪSA un NĪLA – dibinātāji un valdes locekļi.

Nr.2. Publikāciju saraksts par Dzīvokļu īpašnieku biedrību pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesiskajiem aspektiem.

1. http://juridiskiepadomi.lv/ebjp/ebjp.php?zid=39#page/18 – žurnāla “Bilances juridiskie padomi” 2016.g. Nr.9 – R.Kalniņš, S.Sokolova “Dzīvokļu īpašnieku biedrību darbības īpatnības un tiesiskie aspekti”.

2. http://bilance.lid.lv/ebil/ebil.php?zid=358#page/10 -

žurnāla “Bilance” 2015.g. Nr.10 (358) R.Kalniņš, S.Sokolova “Kam pieder dzīvokļu īpašnieku pārvaldniekam iemaksāta nauda mājas remontiem nākotnē?”

3. http://bilance.lid.lv/ebil/ebil.php?zid=373#page/14 -

žurnāla “Bilance” 2016.g.janvāris Nr.1(373) “Pārvaldīšanas līgums – kam, kāds un kādēļ tas nepieciešams”.

4. http://bilance.lid.lv/ebil/ebil.php?zid=390#page/11

2016.g.septembris Nr.18(390) R.Kalniņš, S.Sokolova “Kam pieder dzīvokļu īpašnieku pārvaldniekam iemaksāta nauda mājas remontiem nākotnē?” (turpinājums)

5. https://www.plz.lv/bilance-janvara-pirmaja-numura-lasiet/ -

žurnāla “Bilance” 2018.g. Janvāris Nr.1(421) R.Kalniņš, S.Sokolova “Dzīvokļu īpašnieku maksājumi mājas remontiem nākotnē – kam, kāpēc un vai tie ir obligāti?”

6. https://www.plz.lv/bilance-februara-otraja-numura-lasiet/ -

žurnāla “Bilance” 2018. gada februāra otrais numurs (Nr. 4 (424)) R.Kalniņš, S.Sokolova

Dzīvokļu īpašnieku biedrība – darbības un grāmatvedības uzskaites īpatnības”
7. https://www.plz.lv/bilance-marta-pirmaja-numura-lasiet-2/ -

žurnāla “Bilance” 2018.g. Nr.5 (425) R.Kalniņš, S.SokolovaDzīvokļu īpašnieku biedrība – darbības un grāmatvedības uzskaites īpatnības 2”

8. https://www.plz.lv/bilance-aprila-pirmaja-numura-lasiet/ -

žurnāla “Bilance” 2018.g. Nr.7 (427) - UZŅĒMUMA, IESTĀDES, ORGANIZĀCIJAS ATTĪSTĪBA Raitis Kalniņš, Svetlana Sokolova: Dzīvokļu īpašnieku biedrība – darbības un grāmatvedības uzskaites īpatnības 3.

9. https://www.plz.lv/bilance-maija-pirmaja-numura-lasiet/ -

žurnāla “Bilance” 2018.g. Nr.9 (429) Raitis Kalniņš, Svetlana Sokolova: Pārvaldīšana: darbības un grāmatvedības uzskaites īpatnības.

10. https://www.plz.lv/bilance-maija-otraja-numura-lasiet-2/ žurnāla “Bilance” 2018.g. Nr.10 (430) Raitis Kalniņš, Svetlana Sokolova: Pārvaldīšana: darbības un grāmatvedības uzskaites īpatnības

11. https://www.plz.lv/bilance-julija-numura-lasiet /žurnāla BILANCE  Nr. 13/14 (433/434) Raitis Kalniņš, Svetlana Sokolova: Vai pārvaldnieku kārtējā krāpniecības shēma PVN piemērošanā dzīvokļu īpašnieku maksājumiem mājas remontiem nākotnē?

12. https://www.plz.lv/bilance-septembra-pirmaja-numura-lasiet-2/ žurnāla BILANCE  Nr. 13/14 (433/434) Raitis Kalniņš, Svetlana Sokolova: Kā aprēķināt nepieciešamos ieguldījumus mājokļa remontiem nākotnē

+ publikācijas interneta portālos12.10.2018
Pietiek - Zemes baronu lobijs
 

Zemes baronu” lobijs “taisnīgajā” Latvijas tiesā?

NĪLA*
01.10.2018.

2018.gada 15. augustā NĪLA jau rakstīja par “zemes baronu” iespējamu atbalstu Latvijas tiesā un publikācija “Zemes baronu” astoņkājis, vai Latvijas tiesas konsumācija1? portālā Pietiek2 bija pārtulkotā arī krievu valodā3. Kāda ir situācija šajā jautājumā uz šo dienu?


Pirmkārt, precizēsim NĪLA, Nekustamā īpašuma lietotāju apvienība (turpmāk – NĪLA), kuras dibināšanas pamatmērķis ir visu Latvijas Nekustamā īpašuma (turpmāk – NĪ) lietotāju interešu aizstāvēšanhttps://pietiek.com/raksti/zemes_baronu_lobijs_taisnigaja_latvijas_tiesaa, iepriekšējā publikācijā pieļauto kļūdu. Proti, NĪLA aicināja žurnālistus pieprasīt no RAT un Tiesu administrācijas, kas uztur TIS, informāciju par civillietu sadalīšanas kritērijiem, kurus atbilstoši Rīgas apgabaltiesas (RAT) Lietu sadales plānam par procedūru atbildīgā amatpersona - kancelejas vadītāja I.S. iespējams ar roku atzīmē “īpašus tiesnešus” pirms lietu datorizētās sadalīšanas, tādējādi padarot procedūru par precīzi kontrolējamu, kad katra konkrētā lieta tiek sadalīta konkrētiem tiesnešiem. Tieši publikācijas tapšanas laika periodā kancelejas vadītāja I.S. bija atvaļinājumā, tādējādi par lietu “datorizēto” sadalīšanu tajā laikā ir atbildīga viņas aizvietotāja, kas tomēr nemaina lietas būtību: atbilstoši RAT tiesu sēžu kalendāram 2018.gada septembrī un oktobrī, kas ir brīvi pieejams Tiesu informācijas sistēmā (turpmāk - TIS) – skat. http://tis.ta.gov.lv/court.jm.gov.lv/stat/html/index_201808.html, “baronu impērijas” civillietas, kas RAT tiek datorizēti sadalītas “automātiski un nejaušā kārtībā”, dīvainā kārtā nonāk pie vieniem un tiem pašiem 14 (četrpadsmit) no 37 (trīsdesmit septiņiem)4 RAT tiesnešiem - Civillietu kolēģijas tiesas priekšsēdētājai Līgai Blūmiņai (3 lietas), Laumai Volbergai (3 lietas), Ilzei Ramanei (2 lietas), Olitai Blumfeldei (3 lietas). Līdz 2018.gada beigām “jaunbaronu impērijas” lietas RAT uzticēts izskatīt arī tiesnešiem Leldei un Inesei Graudai, Ligitai Gavarei, Mārtiņam Sviķim, RAT priekšsēdētājas p.i. viņas prombūtnes laikā Dzintrai Baltai, Mildai Zelmenei, Lidijai Pličai, Inesei Strelčai, Ilzei Celmiņai un Svetlanai Beļajevai – pa vienai lietai katram no tiesnešiem. Citi tiesneši līdz šai ekskluzīvai lietu kategorijai “automātiskās un nejaušās lietu datorizētas” sadalīšanas rezultātā nav pielaisti.

2018.gada 25.septembrī Saeimas Valsts un pašvaldību lietu komisija asās diskusijās izskatīja jautājumu par tādu “problēmas atrisināšanas” variantu, kā piespiedu nomā esošo zemes gabalu izpirkšanu5. Ņemot vērā priekšvēlēšanas kampaņu, jautājuma galīga atrisināšana būs iespējams jau citu Saeimas deputātu uzdevums, tomēr “baronu” ierosinātie tiesvedības procesi, kuru skaits jau skaitāms simtos.

Šoreiz NĪLA pētīja Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas (turpmāk – RPVPT) tiesas sēžu kalendāru 2018.gada septembrī6 , oktobrī7, novembrī8 un decembrī.9. Situācija RPVPT ir absolūti līdzīga situācijai RAT un ir sekojoša.

Līdz 2018.gada beigām “jaunbaronu impērijas” 50 (piecdesmit!) lietas tiesa “datorizēti” uzticēja izskatīt sekojošiem 17 (septiņpadsmit) no 43 (četrdesmit trim)10 RPVPT tiesnešiem: Ina Baiko, Imants Dzenis, Svens Lorencs, Aelita Ignatjeva, Kristīne Zdanovska, Inese Strode, Antra Zute, - pa vienai lietai katram no tiesnešiem, kopā 7 lietas; Agnese Feldmane (2 lietas), Inga Pujate (2 lietas), Inguna Casno (2 lietas), Rinalds Silakalns (3 lietas), Sandra Meliņa (4 lietas), Inese Sniķere (4 lietas), Inga Krigena-Jurkāne (5 lietas), Kristīne Maike (5 lietas), Doloresa Bambere (6 lietas). Visvairāk “zemes jaunbaronu” lietas RPVPT “datorizēti” sadalīja tiesnesei Anitai Moļņikai – 9 lietas(!). Citi tiesneši līdz šai ekskluzīvai lietu kategorijai “automātiskās un nejaušās lietu datorizētas” sadalīšanas rezultātā, tāpat kā RAT, nav pielaisti.

Atgādināsim, ka šajā gadījumā runa ir par zemi, kas iegūta un ir nevis vēsturisko zemes īpašnieku vai viņu mantinieku īpašums likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12. panta pirmās daļas izpratnē11, bet zeme, ko gan no mantiniekiem nopirka komersants komercdarījumu rezultātā un tikai ar mērķi gūt peļņu. Proti, “jaunbaronu” lietās nevar būt ne runas par vēsturisko zemes īpašnieku un/vai viņu mantinieku īpašuma tiesību aizsardzību.

Vēršam valsts tiesībsargājošu institūciju un sabiedrības uzmanību, ka Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa ir tikai viena no 9 (deviņām) Rīgas tiesu apgabala tiesām (Latvijā ir vēl Kurzemes, Latgales, Vidzemes un Zemgales tiesu apgabalu tiesas), kurā, kā redzams, “zemes jaunbaronu” lietas, tāpat kā RAT, izskata “tumsā ievēlētie īpaši” tiesneši. Turklāt, “datorizētās un nejaušās” lietu sadales rezultātā dažiem no minētajiem “īpašiem” tiesnešiem “jaunbaronu” lietas bieži vien tiek sadalītas pa divām lietām vienam “īpašam” tiesnesim vienā lietu sadales dienā.

Par to, kādā veidā daži no minētājiem “īpašiem” pieņem lēmumus, rakstīsim nākamajā publikācijā, tomēr aicinām plašu sabiedrību konstruktīvai diskusijai par tādas “nejaušas datorizētās” lietas sadales procedūras pieļaujamību Latvijas tiesu sistēmā.

* NĪLA, Nekustamā īpašuma lietotāju apvienība

11 Skat. Tieslietu ministrijas skaidrojums par Piespiedu nomas tiesisko attiecību aktuālajiem jautājumiem šeit: https://www.tm.gov.lv/lv/cits/piespiedu-nomas-tiesisko-attiecibu-aktualie-jautajumi

12.10.2018
Pietiek - Zemes baronu astoņkājis
 

http://www.press.lv/post/sprut-zemelnyh-baronov-ili-konsumatsiya-sudov/

https://www.pietiek.com/raksti/zemes_baronu_astonkajis_vai_latvijas_tiesas_konsumacija

Zemes baronu” spruts, vai Latvijas tiesas konsumācija1?

NĪLA*
15.08.2018.

Par “zemes baronu impēriju” Latvijas presē, tajā skaitā portālā Pietiek2, ir pietiekoši daudz rakstīts un šoreiz pacelsim jautājumu par to, kam ir izdevīgi “baronu” ierosinātie tiesvedības procesi, kuru skaits jau skaitāms simtos un sasniedza ciparu ar divām nullēm.


NĪLA, Nekustamā īpašuma lietotāju apvienība (turpmāk – NĪLA), kuras dibināšanas pamatmērķis ir visu Latvijas Nekustamā īpašuma (turpmāk – NĪ) lietotāju interešu aizstāvēšana, konstatēja sekojošo “baronu” un to pārstāvju Normunda Šlitke un Artas Snipe darbības shēmu, kuru uz doto brīdi ar saviem nekonsekventiem, iespējams apzināti pretrunā likumam taisītiem lēmumiem, atbalsta dažas no Latvijas tiesām un to tiesnešiem. Tiesas prakse strīdos par zemes lietošanu ir pretrunīga un bieži vien dažādas tiesas pieņem diametrāli pretējus lēmumus par vienu un to pašu ēkas, kas atrodas uz svešas, “jaunbaroniem” piederošās zemes, īpašnieku tiesībām un pienākumiem.

“Jaunbaronu” darbības shēma izpaužas sekojoši. Sākumā - mēģinājumi noslēgt ar māju (dzīvokļu) īpašniekiem viņiem neizdevīgus līgumus ar zemes lietošanas maksu 2018.gadā 6% no zemes gabala kadastrālās vērtības, plus vēl papildus PVN 21%, neskatoties uz to, ka likums šogad noteic maksimālo zemes lietošanas maksas apmēru 5%, kurā atbilstoši tiesu praksei jau ir iekļauts PVN 21% apmērā. Kad mājas (dzīvokļu) īpašnieki, atsaucoties un likumu, to darīt atsakās un piedāvā savus līgumu variantus, “jaunbaroni” to vienkārši ignorē. Dzīvokļu īpašnieki, kuri savā domāšanā balstās uz elementāri godīgiem demokrātiskā sabiedrībā nodibinātiem lietišķo attiecību principiem, nonākot piespiedu nomas attiecībās ar “jaunbaroniem”, nevar pat iedomāties, ar ko viņi ir sastapušies. Bez šaubām, ir grūti izprast, ka Padomju savienības laikā audzināto “jaunbaronu” morālās vērtības kardināli atšķiras no īsto baronu-aristokrātu un citu labi izglītoto un audzināto cilvēku tādām vispārpieņemtajām vērtībām, kā gods, pašcieņa un uzvedības kultūra, viņi objektīvi neizprot īsto baronu-aristokrātu vērtības un nerakstītus likumus un vienkāršu patiesību, ka cilvēki ir radīti cilvēces visaugstāko mērķu un misiju izpildei šajā pasaulē. Pieklājība, proti, iekšēja nepieciešamība ievērot sabiedrībā un likumā noteiktos lietišķo attiecību principus, piemēram – elementāri un savlaicīgi atbildēt uz adresētajām lietišķām vēstulēm, kas ir pats primitīvākais jebkura homo sapiens labas audzināšanas un iekšējas kultūras izpausmes veids, Latvijas pašmājas fiktīviem “jaunbaroniem” objektīvi nav izprotama.

Latvijas tiesu praksē ir nostiprināts, ka zemes piespiedu “nomas” līguma neesamības gadījumā mājas (dzīvokļu) īpašniekiem ir jāmaksā zemes īpašniekam zemes lietošanas maksu atbilstoši likumam. NĪLA zemes piespiedu nomas attiecībās par kļūdainu uzskata termina “noma” pielietojumu, jo šīm atticībām piemīt īres attiecību un/vai servitūta juridisks konteksts un tādu NĪLA uzskatu atbalsta arī Tieslietu ministrija, bet, kas tomēr neuzskata par iespējamu nomainīt juridiski nekorekto terminu tā plašā pielietojuma dēļ jau spēkā esošos likumdošanas aktos – skat. Tieslietu ministrijas atbildes vēstuli šajā sakarā www.niila.lv.

“Jaunbaronu” izdomātās shēmas apraksts. Atbilstoši likuma prasībām zemes īpašnieka pienākums piestādīt ēkas īpašniekam rēķinus un mājas (dzīvokļu) īpašnieku pienākums piestādītos un likumam atbilstošos rēķinus apmaksāt. Latvijas pašmājas “jaunbaroni” likumam atbilstošus rēķinus nepiestāda un apzinoties, ka zemes lietotāji, nesaņemot rēķinu, nemaksās, uzreiz iesniedz pieteikumus tiesā pret māju (dzīvokļu) īpašniekiem, vienlaicīgi lūdzot tiesu piedzīt no atbildētājiem zvērināto advokātu Šlitkes un Snipes atlīdzību. Satraucoša ir shēmai atbilstošo notikumu turpmākā gaita, proti, tiesas bieži vien pretrunā likumam (skat. Civilprocesa likuma 132. panta 7.punktu, kas noteic, ka ārpustiesas izskatīšanas kārtības neievērošana un pasākumu, lai noregulētu strīdu līdz prasības celšanai ir pamats prasības pieteikumu nepieņemt) prasību apmierina. Ņemot vērā ierosināto tiesvedības procesu skaitu visā Latvijā, kas sasniedz vairākus simtus, nav grūti aprēķināt, ka “jaunbaronu” un shēmas dalībnieku tīrie ienākumi no tiesvedības tikai ar vienas mājas (dzīvokļu) īpašniekiem sasniedz vairākus tūkstošus euro izteiksmē.

Par tiesas un tiesnešu konsumantu lomu “jaunbaronu” un valsts labā. Vārda konsumācija saknes ir jāmeklē vārda consumerpatērētājs – skat. https://en.wikipedia.org/wiki/Consumer. Par konsumantēm pasaulē sauc bāra meitenes, kuras izmanto, lai viņu skaistuma dēļ apmeklētāji bārā pasūtītu dārgus dzērienus – sev un meitenei, skaidrības labad par profesijas pārstāvēm skat. publikāciju portālā delfi http://www.delfi.lv/vina/attiecibas/karjera/virietis-galas-gabals-ar-maku-ka-dzivo-un-iztiek-rigas-konsumantes.d?id=47978277&page=1. Parasti konsumantes pienākumus bāros pilda dejotājas, "go-go" vai oficiantes. Mūsu gadījumā konsumantes, proti - “dejotāju un go-go meiteņu” lomu pilda Latvijas (no likuma izpildes?) neatkarīgās un “taisnīgās” tiesas, bieži vien arī jau sirmie tiesneši, kurus šī loma nemaz nemulsina, jo tādā veidā viņi pelna naudu – gan sev, gan arī Latvijas valstij. Proti, pēc nelabvēlīga pirmās instances lēmuma pieņemšanas atbildētāji šokēti ar tādu atklātu tiesas visdrīzāk apzināti veikto prettiesisko lēmumu un spriedumu taisīšanu, iesniedz blakus un apelācijas sūdzības, iemaksājot valsts budžetā drošības naudu vai valsts nodevu vismaz 70EUR apmērā. Tādējādi ne tikai “jaunbaroni”, bet arī tiesneši un valsts no minētās shēmošanas iegūst vairākus simtus tūkstošus euro izteiksmē. Taisnīgu lēmumu un spriedumu pieņemšana jau pirmās instances tiesā tādus ienākumus valstij nedotu. Vai kādam ir šaubas, ka tā ir konsumācija? Vai šajā gadījumā tiesneši ir korumpēti? Pamēģiniet to pierādīt un droši vien Jūs saņemsiet Nobeļa prēmiju.

Vēl viens interesants fakts, kuru uzskatām par nepieciešamu pieminēt šajā rakstā. Pētot Rīgas apgabaltiesas (turpmāk – RAT) tiesu sēžu kalendāru 2018.gada septembrī un oktobrī, kas ir brīvi pieejams Tiesu informācijas sistēmā (turpmāk - TIS) – skat. http://tis.ta.gov.lv/court.jm.gov.lv/stat/html/index_201808.html, NĪLA ievēroja, ka “jaubaronu impērijas” civillietas, kas RAT tiek datorizēti sadalītas -“automātiski un nejaušā kārtībā” - dīvainā kārtā nonāk pie vieniem un tiem pašiem RAT tiesnešiem, proti, Civillietu kolēģijas tiesas priekšsēdētājai Līgai Blūmiņai (3 lietas), Laumai Volbergai (3 lietas), Ilzei Ramanei (2 lietas), Olitai Blumfeldei (3 lietas). Līdz 2018.gada beigām “jaunbaronu impērijas” lietas RAT uzticēts izskatīt arī tiesnešiem Leldei un Inesei Graudai, Ligitai Gavarei, Mārtiņam Sviķim, RAT priekšsēdētājas p.i. viņas prombūtnes laikā Dzintrai Baltai, Mildai Zelmenei, Lidijai Pličai, Inesei Strelčai, Ilzei Celmiņai un Svetlanai Beļajevai – pa vienai lietai katram no tiesnešiem. Citi tiesneši līdz šai ekskluzīvai lietu kategorijai “automātiskās un nejaušās lietu datorizētas” sadalīšanas rezultātā nav pielaisti.

Aicinām žurnālistus pieprasīt no RAT un Tiesu administrācijas, kas uztur TIS, informāciju par civillietu sadalīšanas kritērijiem, kurus par procedūru atbildīgai RAT amatpersonai - kancelejas vadītājai Intai Simakovai - ir iespēja ar roku atzīmēt pirms lietu datorizētās sadalīšanas, tādējādi padarot procedūru par precīzi kontrolējamu, kad katra konkrētā lieta tiek sadalītā konkrētiem tiesnešiem.

Kā redzams, aprakstītajā shēma “jaunbaroni” un tiesa rīkojas kā personu grupa Krimināllikuma izpratnē, kad tiesa apzināti, ar tīšu nodomu, taisa pretlikumīgus lēmumus un spriedumus, tomēr nedz KNAB, nedz Latvijas prokuratūru minētā kriminālrakstura darbība acīm redzams nemaz neinteresē. Vai kāds ir dzirdējis, ka kādu no Latvijas tiesnešiem notiesātu par apzināti nepatiesa sprieduma taisīšanu?

Taisnības labad teiksim, ka protams, ne visu tiesu tiesneši ir shēmotāji, konsumanti un korumpēti, tomēr kā jau zināms, “darvas pile sabojā mucu medus”.

Aicinām valsts tiesībsargājošas institūcijas un plašu sabiedrību konstruktīvai diskusijai.

* NĪLA, Nekustamā īpašuma lietotāju apvienība

21.06.2018
Lustīgu līgošanu

Lai Līgo dziesmas skan

Un jautri tev un man. Līgo, līgo!

 

 

22.05.2018
Par EC Regulas "Vispārējās datu aizsardzības regulas" (GDPR) ieviešanu

Cien. KLIENT!

Informājam, ka esam veikuši pasākumus Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) ieviešanai lai nodrošinātu jums kvalitatīvu pakalpojumu un personas datu apstrādi saskaņā ar GDPR

04.05.2018
Sveicam biedrus un klientus Latvijas neatkarības atjaunošanas dienā!

Sveicam biedrus un klientus Latvijas neatkarības atjaunošanas dienā!

  

 Pie tēvu zemes dārgās ķeries klāt,
To turi ciet ar visu savu sirdi!
Tev šeitan stipras saknes droši tur,
Kā niedre būsi svešā malā tur,
Ko mazais vējiņš iespēj samaitāt,
Pie tēvu zemes dārgās ķeries klāt!

Auseklis

14.10.2017
Personas datu apstrādes Likumprojekts
Skat. informāciju saita sadaļā Likumi/Normatīvie akti.
12.10.2017
Īres Likumprojekts/Civilprocesa likums 400.,402.p.grozījumi
12.10.2017.g. Īres likumprojekts - skat.http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40438759 VSS-1076
NĪSA/NĪLA atzinums - skat.www.nisa.lv/lat/likumi/ saita sadalē Likumi/Normatīvie akti un http://www.protesti.lv/protesti-pret-nelikumigu-sauras-grupas-interesu-lobesanu-likumprojekta-dzivojamo-telpu-ires-likums/, kā arī http://www.ventasbalss.lv/zinas/sabiedriba/18625-vni-ar-jauno-dzivojamo-telpu-ires-likumprojektu-ir-iebraukts-otra-gravi
12.10.2017
MK noteikumu Nr.808 grozījumi
Skat. saita sadaļu Likumi/Normatīvie akti http://www.nisa.lv/lat/likumi/ un šeit http://www.nisa.lv/lat/likumi/
16.08.2017
MK noteikumu Nr.808 grozījumi
Skat. saita sadaļu Likumi/Normatīvie akti http://www.nisa.lv/lat/likumi/
30.06.2017
Tiesībsargs kritizē Īres Likumprojektu
www.nisa.lv/lat/likumi/ - skat. saita sadaļu LIkumi/Normatīvie akti.
30.06.2017
Īres Likumprojekts
NĪSA/NĪLA atzinums - skat.www.nisa.lv/lat/likumi/ saita sadalē Likumi/Normatīvie akti
14.04.2017
Priecīgas Lieldienas visiem, t.sk. mūsu klientiem un biedrību NĪSA/NĪMA biedriem!
Gods Dievam debesīs, miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts. Priecīgas Lieldienas!
14.04.2017
Priecīgas Lieldienas visiem, t.sk. mūsu klientiem un biedrību NĪSA/NĪMA biedriem!
Gods Dievam debesīs, miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts. Priecīgas Lieldienas!
31.03.2017
NĪSA uzsāk 2017.g. pavasara 5 nedēļu (5 dienu) mācību sesiju.
Nodarbības sestdienas/svētdienas vai darbadienu grupā no plkst.10.00-17.30. vai pēc vienošanās. Mācību kurss -"Nekustamā īpašuma speciālists"  Pretendentus lūdzam aizpildīt un izsūtīt mums "Pieteikuma anketu" http://www.nima.lv/index.php?pid=0287. Mēs ar jums sazināsimies. Anketas aizpildīšana vēl nekādas saistības vai pienākumus nerada. Vairāk par mācību kursu skat. saita  www.nima.lv nodaļā NIMA MAC. Nodarbības sestdienās/svētdienās plkst. 10 - 17.30, vai pēc vienošanas ar grupu. NĪSA akcija - apmaksājot kursus pēc rēķina saņemšanas līdz 05.04.2017.g., atlaides no kursu pamata cenas. Laipni lūdzam! 
24.02.2017
Ответы Минфина и СГД на вопросы NĪSA/NĪLA
См.раздел сайта Likumi/Normatīvie akti. 
Если возникнут вопросы и проблемы перевода - звоните, поможем.
24.02.2017
FM un VID atbildes uz NĪSA/NĪLA jautājumiem
Skat, mājas lapas sadaļā Likumi/Normatīvie akti.
23.01.2017
GROZĪJUMI DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA LIKUMĀ” un TERMINOLOĢIJA 'uzkrājumi"

Kam pieder nauda, ko dzīvokļu īpašnieki iemaksā pārvaldniekam mājas remontu nākotnē - apsaimniekoto māju dzīvokļu īpašniekiem vai pārvaldniekam?

И снова - о терминологии — кому принадлежат накопления на ремонты домов в будущем: собственникам квартир или управляющему?

Skat. mājas lapas sadaļā Likumi/Normatīvie akti.

16.01.2017
NĪSA uzsāk 2017.g. rudens/ziemas 5 nedēļu (5 dienu) mācību sesiju.
Nodarbības sestdienas/svētdienas vai darbadienu grupā no plkst.10.00-17.30. vai pēc vienošanās. Mācību kurss -"Nekustamā īpašuma speciālists"  Pretendentus lūdzam aizpildīt un izsūtīt mums "Pieteikuma anketu" http://www.nima.lv/index.php?pid=0287. Mēs ar jums sazināsimies. Anketas aizpildīšana vēl nekādas saistības vai pienākumus nerada. Vairāk par mācību kursu skat. saita  www.nima.lv nodaļā NIMA MAC. Nodarbības sestdienās/svētdienās plkst. 10 - 17.30, vai pēc vienošanas ar grupu. NĪSA akcija - apmaksājot kursus pēc rēķina saņemšanas līdz 31.01.2017.g.,cenā iekļautas vienreizēja iestašanas maksa Biedrībā NĪSA un 2017.gada biedru nauda, kas savukārt dod tiesības pēc kursu beigšanas un kvalifikācijas eksamena nokārtošanas saņemt NĪSA profesionālas kvalifikācijas sertifikātu. Laipni lūdzam! 
23.12.2016
Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno 2017.gadu

Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno 2017.gadu saviem bidriem un klientiem vēl vēl NĪMA, NĪSA, NĪLA un NĪMA MAC

Šai Ziemassvētku naktī,

Kad svecītes mirdz,

Sakiet visu kas sakāms, sakiet no sirds.

Tas palīdzēs ielīksmot, piedot un lūgt,

tas palīdzēs visiem daudz labākiem kļūt!


 

19.09.2016
Kam pieder dzīvokļu īpašnieku pār pārvaldniekam iemaksātā nauda mājas remontiem nākotnē?
Raksta sākums - žurnālā Bilance 2015.gada Nr.10. Raksta turpinājumu skat. otrā 2016.g. septembra numura žurnālā Bilance Nr.18 (390), kā arī skat.info saita sadaļā Prese
19.09.2016
Nekustamā īpašuma speciālists - rudens sessija no 12.11.2016.g.

Semināru piecu nedēļu cikls - sestdienās (8 akadēmiskās stundas - četras lekcijas - plus viena stunda diskusijai) vai citās dienās vienojoties. 

Viss cikls aptver savstarpēji saistītas tēmas – NĪ tirgus, NĪ tiesības, līgumi, darījumi, vērtība un vērtēšana, pārvaldīšana un apsaimniekošana, investīcijas projektu aprēķins un salīdzināšana. 

Kursu beidzējiem - bezmaksas konsultācijas un iespēja saņemt "NĪMA" vai "NĪSA" profesionāls kompetences sertifikāti. 

Ja vēlaties saņemt vēl citu papildus informāciju, lūdzam zvaniet (29105545). Ja vēlaties iepazīties tuvāk ar mācību programmu, uzaicinām tikties mūsu ofisā. www.nima.lv/www.realestateeducation.lv/

19.09.2016
NĪSA/NĪMA/NĪLA valdes locekļu raksti
NĪLA valdes locekļu rakstus NĪ jomā, tajā skaitā publikācijas 
"Dzīvojamo māju pārvaldīšanas līgums - kāds, kam, kāpēc nepieciešams?" 
"Kam pieder dzīvokļu īpašnieku pārvaldniekam iemaksātā nauda mājas remontiem nākotnē?" -
skat. vietnē http://nima1sv.wixsite.com/nila 

Rakstu KAS IR FIABCI? Sk. arī "Jaunumi" un "NĪMA informē" mūsu saita nodaļās par neuzticības izteikumu 
Likumprojekts Dzīvokļa īpašums likuma GrozījumiSkat. interneta vietneshttp://nima1sv.wixsite.com/nila sadaļā Prese

22.06.2016
Priecīgus LĪGO svētkus!
Priecīgus LĪGO svētkus visiem, t.sk. - mūsu klientiem, biedriem un viņu klientiem!Jūsu NĪSA/NĪMA/NĪMA MAC
15.04.2016
Priecīgas Lieldienas visiem mūsu klientiem un mākleriem, aģentiem
Gods Dievam debesīs, miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts. Priecīgas Lieldienas!
21.08.2015
NĪMA MAC uzsāk 2015.g. rudens/ziemas 5 dienu mācību sesiju.
Nodarbības sestdienas/svētdienas vai darbadienu grupā no plkst.10.00-17.30. vai pēc vienošanās. Mācību kurss -"Nekustamā īpašuma speciālists"  Pretendentus lūdzam aizpildīt un izsūtīt mums "Pieteikuma anketu" Mēs ar jums sazināsimies. Mācību maksu skat. "Pieteikumu anketā"  jāieskaita bankas kontā, kas norādīts "Pieteikuma anketā". Anketas aizpildīšana vēl nekādas saistības vai pienākumus nerada. Vairāk par mācību kursu skat. saita nodaļā NIMA MAC.
19.02.2013
Visām kursu programmām atlaides 50% apmērā!
SAKARĀ AR MĀCĪBU CENTRA 15 GADU DARBA JUBILEJU, MAKSA PAR VISĀM MĀCĪBU PROGRAMMĀM SAMAZINĀTA PAR 50%! Izmantojiet! Tāda izdevība ir tikai reizi 15 gados!
22.12.2015
Priecīgus Ziemssvētkus un laimīgu Jauno 2016.gadu!

Visskaistākā laikam ir ziema,

Kad uzsnidzis sidraba sniegs.

Visskaistākā laikam ir diena,

Kad tevi neastāj prieks.

(Poruks)

Vēlam jums prieku, mīlestību un ģimenes siltumu Ziemassvēkos un dudz panākumu Jaunajā gadā!

03.08.2011
Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces sasaukšanas kārtība
Kā pareizi uzaicināt dzīvokļu īpašniekus uz kopības sapulci? Sk. EM metodiskus noradījumus tālāk.
17.11.2011
BEAUTY FOR ALL SEASONS (BFAS) ®©

www.beautyforallseasons.lv

* Viesu izmitināšana * NĪ lietas *Reklāma/Dizains * Remonts/Dizains

*Skaistumkopšanas pakalpojumi - aicinām sadarbībai salonus (krāsu noteikšanas sistēma)

* Размещение гостей * Сделки с недвижимостью * Реклама/Дизайн * Ремонт/Дизайн
* Приглашаем к сотрудничеству
салоны красоты ( обучение системе определения цветотипа)

27.05.2011
Obligātā sertifikācija vai diskriminācija
Juridiskām personām, komercaģentiem, pilnvarotām personām sertifikāts nav vajadzīgs. Mācīties un sertificēties spiesti tikai un vienīgi mākleri, - tāda ir jaun likumprojekta šodienas redakcija.
15.04.2011
NĪMA MAC piedāvā dzīvojamo māju pārvaldniekiem apgūt jaunāko normatīvo aktu prasības dzīvojamo māju apsaimniekošanā.
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA MĀCĪBU ATBALSTA CENTRS_NĪMA MAC piedāvā mācību kursu, “DZĪVOJAMO MĀJU PĀRVALDĪŠANA UN APSAIMNIEKOŠANA” Dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jomā pēdējā gada laikā Latvijā ir izdoti daudzi jauni normatīvie akti, kas reglamentē dzīvojamo māju pārvaldnieku darbu, uzliek pārvaldniekiem pildīt jaunus pienākumus un nosaka to pildīšanas kārtību. Neskatoties uz to, ka ar Stversmes tiesas lēmumu pārvaldniekiem nav nepieciešams paaugstināt profesionālās kvalifikācijas līmeni, tādu likumdošanas aktu prasības un normas, kā likuma "Par dzīvojamo māju apsaimniekošanu" un Ministru kabineta lēmumu Nr.905; 906; 907; 908 un citu aktu prasības ir nepieciešams pildīt nekavējoties pēc normatīvā akta spēka stāšanās brīža. Tiem, kas šīs normas vēl nav sākuši pildīt der atcerēties Civillikuma normu: "Likuma nezināšana neatbrīvo no atbildības par tā nepildīšanu". Vairāk lasiet: www.nima.lv nodaļā "jaunumi"
08.04.2011
“Nekustamais īpašums un darījumi ar nekustamo īpašumu”,
Nekustmā īpašuma mācību atbalsta centrs_NĪMA MAC piedāva jaunu piecu dienu mācību programmu, kas veltīta jautājumiem par nekustamo īpašumu, tā būtības izpratni un tā lomu cilvēka dzīvē, mājsaimniecībā un valsts ekonomikā.
09.03.2011
Biedrība NĪSA regulāri rīko semināru par JAUNO DZĪVOKĻU ĪPAŠUMA LIKUMU

Biedrība “NĪSA, Nekustamā īpašuma speciālistu apvienība”

regulāri rīko kvalifikācijas celšanas un zināšanu padziļinošu  semināru par

JAUNO dzīvokļu likumu “Dzīvokļu īpašuma likums”( spēkā no 01.01.2011.)

 

Kas jauns jaunajā dzīvokļu īpašuma likumā? Kas jāņem vērā dzīvokļu īpašniekiem, ieguvējiem, pārvaldniekiem, darījumu starpniekiem un visām citām personām?

 

Semināra tematisko plānu skat. www.nima.lv nodaļā "Jaunumi"

04.03.2011
VAI BŪT PAR STARPTAUTISKĀS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA FEDERĀCIJAS FIABCI BIEDRU IR GODS?
Viennozīmīgi – KAUNS, - apgalvo LATVIJAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA MĀKLERU UN AĢENTU BIEDRĪBA NĪMA - pirmā, starptautiskās nekustamā īpašuma federācijas FIABCI ((International Real Estate Federation FIABCI) Latvijas nodaļas “FIABCI –LATVIJA” nodibinātāja (1999.g.), - sakarā ar LANĪDA pasludināto federācijas FIABCI Baltijas nodaļas nodibināšanu. Mums ir pamats apgalvot, ka LANĪDAs uzņemšana FIABCI un atbilstoši “otrās” FIABCI nacionālās nodaļas izveidošana 2005. - 2006.gadā notika pretrunā FIABCI statūtiem un amorāli. Rodas jautājums – cik likumīga ir pasludinātā FIABCI Baltijas nodaļa un kādi ir šīs organizācijas darbības morāli-ētiskie pamati, uz kuriem varētu paļauties gan organizācijas biedri, gan arī klienti?
15.02.2011
Šoddien, krīzes apstākļos, nekustamā īpašuma tirgum ir nepieciešams pilnīgi jauns un ar plašām un vispusīgām zināšanām bruņots un augsti kvalificēts SPECIĀLISTS
Nāc un piedalies, iegūsi zināšanas, kas šodien nepieciešamas nekustamā īpašuma speciālistam. “ Nekustamā ipašuma mācību atbalsta centrs” - NĪMA MAC 2011.g.05.martā uzsāk piecu sestdienu (dienu) intensīvu mācību kursu-sesiju (krievu valodā) “Nekustamā īpašuma speciālists”. Iepazīties ar kursa programmu, apmaksu, aizpildīt "Pieteikuma anketu" jūs varat mūsu websaita www.nima.lv sadaļā NĪMA MAC - "Nekustamā īpašuma tirdzniecības speciālists", lasi arī "logā" ar skrejošo tekstu, vai arī nodaļā "Jaunumi", vai zvaniet - tālrunis 29105545. Iespējama individuāla apmācība
23.06.2012
Priecīgus Līgo svētkus!
Katru gadu Jānīts nāca savus bērnus apraudzīt, Vai tie ēda, vai tie dzēra, vai Jānīti daudzināja. Gan tie ēda, gan tie dzēja, gan Jānīti daudzināja!
23.12.2018
Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno 2018.gadu!

Šai Ziemassvētku naktī,

Kad svecītes mirdz,

Sakiet visu kas sakāms, sakiet no sirds.

Tas palīdzēs ielīksmot, piedot un lūgt,

tas palīdzēs visiem daudz labākiem kļūt!

 

12.06.2008
Izdevīgs sadarabības piedāvājums no būvfirmas!
Konkrēti par sadarbības piedāvājumu skat. "Jaunumi biedriem"
17.04.2008
Aicinām uz semināru "Dīvokļu īre un īres tirgus"
Semināra mērķis: Sniegt klausītājiem atbildes uz jautājumiem par to kas jāzina izīrētājam, starpniekam (māklerim) un īrniekam un kā profesionāli pareizi, ar panākumiem un bez zaudējumiem izīrēt, īrēt un sniegt starpniecības pakalpojumus īres tirgū.
16.10.2007
NĪSA piedāvā jaunu mācību kursu "Peļņu nesošs nekustamais īpašums"
PEĻŅU NESOŠS NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS: VĒRTĒŠANA UN APSAIMNIEKOŠANA . NĪ īpašniekiem (zemes, ražošanas un komercobjektu, māju, dzīvokļu u.c ), būvniekiem un attīstītājiem, NĪ apsaimniekotājiem un pārvaldniekiem, NĪ firmu īpašniekiem un investoriem, NĪ darījumu starpniekiem (mākleriem un aģentiem).
25.09.2007
VID viedoklis par īres tiesību pārdošanas ienākumiem
Sk. saita "Jaunumi biedriem" nodaļā.
12.09.2007
"Noma" vai "Īre"?
"Noma" vai "Īre"? Найм или аренда? Какой из терминов использовать? Читайте в разделе сайта "Пресса".
22.05.2007
Vai Nekustamā īpašuma mākleris var nebūt Komersants!?
Profesionālu juristu skaidrojums par to vai personai (fiziskai, juridiskai), kura nodarbojas ar starpniecību darījumos nekustamā īpašuma tirgū ir jāreģistrējas komercreģistrā kā koersantam. Skat. LV pielikumā "Jurista vārds" > 22.05.2007 21 (474) > Fiziska persona bez reģistrācijas komercreģistrā nedrīkst veikt māklera darbību. Uzmanību NĪSA biedri pilnīgāku informāciju var saņemt ar paroli ieejot nodaļā "Jaunumi biedriem"
09.05.2007
Iestāžu vadības, juridisko daļu vadītāju un citu interesentu ievērībai! Tālākizglītības lekciju cikls
Par uzņēmējiem, pašvaldībām un arī sabiedrību interesējošām un aktuālām tēmām, ........"Dzīvojamo telpu īres līgums"; "Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtēšana"; "Komercnoslēpumu aizsardzība....." "Pašvaldību lēmumu tiesiskuma aizsardzība"; "Mantojuma tiesības" lektori augstas klases speciālisti - Rolands Krauze; Arvīds Dravnieks; Aivars Jurjāns; Rita Pētersone u.c.
21.12.2006
Kā noteikt sava nekustamā īpašuma iespējamo nodokļa apmēru
Valsts Zemes Dienests ir parūpējies par NĪ īpašniekiem un piedāvā bezmaksas pakalpojumu NĪ sagaidāmā nodokļa vienkāršu noteikšanu.
Jauna Pastāvīgās dzīves vietas deklarācijas veidlapu aizpildīšanas, iesniegšanas un pārbaudes kārtība
Ministru kabineta noteikumi Nr.986, Publicēti: Latvijas Vēstnesis > 07.12.2006 195 (3563)
18.12.2006
FIABCI-Latvija pret FIABCI-LATVIA
Latvijas Nekustamā īpašuma mākleru un aģentu biedrība NĪMA informē - Uz FIABCI-Latvija vadītāja Markova kunga iesnieguma pamata uzsākts kriminālprocess - Noteikt personu loku kurām ir tiesības izmantot FIABCI preču zīmi.
03.01.2006
Pārdomās par pagājušā 2005. gada publikācijām presē.
Pagājušā 2005.gada nogalē NĪMA prezidemts Raitis Kalniņš dalījās savās pārdomās par problēmām nekustamā īpašuma tirgū Latvijā.
13.10.2006
Pārdoms par nekustamā īpašuma tirgus "ekspertu" slēdzienu kvalitāti un mērķiem.
"Troksnis", kas sacelts presē sakarā ar iespējamo nekustamā īpašuma tirgus krīzi un, reizēm pat, tīri "ekstaravagantie " tās pamatojumi un aprēķini, rada iespaidu, ka šo krīzi gaidām un nevaram vien sagaidīt.
Protams, faktori, kas jebkura t.sk. arī nekustamā īpašuma tirgus krīzi var izraisīt, ir ļoti daudz un tāpēc "spriešana" par to ir līdzvērtīga zīlēšanai kafijas biezumos, bet tas dod ļoti plašas iespējas uz šīs zīlēšanas rēķina "zīmēties" presē un publikā.

NĪ PROFESIONĀLAS APVIENĪBAS

MŪSU PARTNIERI
Latvijas Reklāma
www.domfoto.lv
Avīze "Reklāma"
www.reklama.lv
Īpašnieku savienība "Zeme-būve"
KONTAKTI
Adrese: Pulka 3 (2st.), Rīga, LV-1007, Latvija
Tālr.:+371 29105545
Tālr./fakss: +371 67089626
e-mail: nima1sv@yahoo.com
© 2006 Biedrība NĪSA. Visas tiesības aizsargātas.
STATISTIKA
Rambler's Top100
Top.LV